+90 (232) 425 02 39 +90(530) 815 02 39 •

Hizmetlerimiz

Yangınla Mücadele Sistemleri

Hizmet Hakkında

Yangın İle Mücadele Sistemleri

Islak Borulu Sprinkler Sistemi

Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. Sadece donma riski olmayan ve çevre sıcaklığının 95 °C’yi geçmediği yerlerde uygulanır. Donma riski olan mahallerde bulunan ıslak sprinkler sistemi bölümleri; antifriz sistemi veya elektrikli izlemeli ısıtıcı kablo sistemi ile korunmalıdır.

Islak sprinkler sistemleri ortak bir kolondan beslenen zonlara ayrılabilir. Sistem zon büyüklüğü; yapının yangın tehlike sınıfına bağlı olarak herhangi bir besleme kolonuna (tek bir sistem kolonu veya birleşik sistem kolonu) bağlanan sprinkler sistemin her bir kattaki en büyük zon alanı, düşük ve orta tehlike sınıfı için en fazla 4831 m² ve yüksek tehlike sınıfı için hidrolik hesap yapılan sistemlerde en fazla 3716 m² olmalıdır. Yüksek tehlike sınıfı mahaller için boru tablosu yönteminin kullanıldığı bazı durumlarda, zon alanı en fazla 2323 m²’dir.

Teknik Detaylar

Yangın Pompaları

Yangınla mücadelede kullanılan pompalar, yangın esnasında tesisat dirençlerini yenerek daha önceden hesaplanmış su çıkış ağızlarındaki basıncı ve gerekli debiyi karşılayacak şekilde projelendirilir ve seçilirler. Yangın pompaları, temel olarak yağmurlama sistemleri yani sprinkler tesisatını, yangın dolaplarındaki hortum tesisatını ve itfaiye su alma ağızları dediğimiz hidrant tesisatlarını basınçlandırır. Yangın pompa sistemleri ana pompalar ve jokey pompadan oluşur. Ana pompalar mutlaka yedekli olarak projelendirilmelidir. Sistemde bir ana yangın pompası kullanılması halinde, aynı kapasitede yedek bir pompa da olması gerekir. Birden fazla pompa olması halinde, toplam kapasitenin en az %50’si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılır. Örneğin 2 asıl 1 yedek pompanın olduğu bir sistemde, pompaların her biri sistem kapasitesinin %50’sini karşılayacak şekilde seçilebilir.

Yangın pompaları ile ilgili olarak dünyada en çok kabul gören standart NFPA20’dir. Yangın yönetmeliğimizde de yine bu standardın belirttiği maddeler yer almaktadır. Bu yüzden NFPA 20 standardı bizim için büyük önem teşkil etmektedir.

NFPA 20’ye Göre Pompa Seçim Kriterleri Nedir?

Yangın Pompası ile ilgili standartta belirtilen önemli iki özellik:

 

Yangın Dolapları

Çeşitli modellerde üretilen dolap kasası ve makaralarıyla pres baskı ile imal edilmiş standartlara uygun üretilen yangın dolabı, yangına karşı binalarda bulundurulması gereken bir üründür.

Yangın dolapları, sulu sistem yangın dolabı, kuru sistem yangın dolabı, sıva altı yangın dolabı, sıva üstü küçük vanalı yangın dolabı, köpüklü kuru sistem yangın dolabı, arazi tipi yangın dolapları ve plastik yangın dolapları olmak üzere bir çok farklı çeşide sahiptir.Bina içinde yassı hortumlu ve yarı sert hortumlu yangın dolapları bulunur.Yangın dolapları, her katta ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir.Hortumların saklandığı dolap ve kabinler cihazların yerleşebileceği büyüklükte olmalıdır.

Diğer Ürünler

Ürünü İncele

Hava Ayırıcı - Tortu Tutucu - Denge Tankı

Ürünü İncele

Genleşme - İmbisat Tankı

Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İster misiniz ?Şimdi Arayın !